Talent Talk expertkonsulterna inom employer branding och talent relations

info@talenttalk.se · Tel: 08-22 66 20

Designa jobbupplevelsen!

Varumärket har stor betydelse, men upplevelsen av arbetsplatsen är avgörande. Ett bra exempel på det är start up-företag. De har till en början helt okända varumärken, men lyckas ändå ofta skapa mycket populära arbetsplatser. Ledningens starka drivkraft att lyckas överförs till medarbetarna genom delaktighet och symboler som ger grupptillhörighet. Framgångsfaktorn är att få medarbetarna att känna sig speciella. Man upplever att man ingår i något unikt. Resultatet blir inte bara en stark dragningskraft för potentiella medarbetare, utan gör att de befintliga medarbetarna presterar mer.

Alla företag kan skapa känslan av att vara speciella: Plocka fram det ni är mest stolta över och paketera det så att det upplevs attraktivt för era medarbetare!

Chefens roll i att utveckla och kommunicera den attraktiva arbetsplatsen

Heldagsutbildning 16 maj 2018 – ta ett strategiskt helhetsgrepp på ert EB-arbete

Nytt seminarietillfälle den 24 april 2018: Employer branding 3.0 – medarbetarna som varumärkesbyggare

Employer branding 3.0 – medarbetarna som ambassadörer! Seminarium den 20 oktober

Employer branding i praktiken – heldagsseminarium den 26/5 med HRbloggen

Inspirationsföreläsning på Expo HR om strategisk employer branding