Talent Talk expertkonsulterna inom employer branding och talent relations

info@talenttalk.se · Tel: 08-22 66 20

Employer branding i praktiken – heldagsseminarium den 26/5 med HRbloggen

Nu håller vi i ett nytt seminarium om strategisk employer branding i samarbete med HRbloggen. Vi blandar trendspaningar med teori, konkreta verktyg och inspirerande exempel, samt givetvis möjligheten att diskutera och utbyta erfarenheter med övriga deltagare!

Läs mer och anmäl dig på HRbloggen.se

Chefens roll i att utveckla och kommunicera den attraktiva arbetsplatsen

Heldagsutbildning 16 maj 2018 – ta ett strategiskt helhetsgrepp på ert EB-arbete

Nytt seminarietillfälle den 24 april 2018: Employer branding 3.0 – medarbetarna som varumärkesbyggare

Employer branding 3.0 – medarbetarna som ambassadörer! Seminarium den 20 oktober

Inspirationsföreläsning på Expo HR om strategisk employer branding

Linus är talare på Great Place to Works Premium Club