Talent Talk expertkonsulterna inom employer branding och talent relations

info@talenttalk.se · Tel: 08-22 66 20

EVP i en organisation med många företagskulturer

Ett EVP ska vara attraktivt för målgruppen, särskiljande och sant.

Det ska spegla företagets kultur och identitet. Hur löser man det då i internationella organisationer med landskulturella skillnader? Eller för svenska företag med verksamheter i både storstad och glesbygd? Eller för organisationer med många och spretiga yrkesroller? Man kan inte göra flera EVP:t. Däremot kan man ha ett övergripande EVP för det gemensamma. Men det kommer inte att vara tillräckligt attraktivt för de enskilda målgrupperna. I riktad kommunikation måste man därför komplettera med specifika fördelar.

Chefens roll i att utveckla och kommunicera den attraktiva arbetsplatsen

Heldagsutbildning 16 maj 2018 – ta ett strategiskt helhetsgrepp på ert EB-arbete

Nytt seminarietillfälle den 24 april 2018: Employer branding 3.0 – medarbetarna som varumärkesbyggare

Employer branding 3.0 – medarbetarna som ambassadörer! Seminarium den 20 oktober

Employer branding i praktiken – heldagsseminarium den 26/5 med HRbloggen

Inspirationsföreläsning på Expo HR om strategisk employer branding