Talent Talk expertkonsulterna inom employer branding och talent relations

info@talenttalk.se · Tel: 08-22 66 20

Inspirationsföreläsning på Fastighetsbranschens Business Arena 2013

Linus Holmgren håller en inspirationsföreläsning på Business Arena 2013, Fastighetsbranschens stora årliga event på Stockholm Waterfront Congress. Temat är ”Employer branding – Utveckla affären genom att attrahera och engagera rätt medarbetare” Läs mer på

  • www.businessarena.nu

Chefens roll i att utveckla och kommunicera den attraktiva arbetsplatsen

Heldagsutbildning 16 maj 2018 – ta ett strategiskt helhetsgrepp på ert EB-arbete

Nytt seminarietillfälle den 24 april 2018: Employer branding 3.0 – medarbetarna som varumärkesbyggare

Employer branding 3.0 – medarbetarna som ambassadörer! Seminarium den 20 oktober

Employer branding i praktiken – heldagsseminarium den 26/5 med HRbloggen

Inspirationsföreläsning på Expo HR om strategisk employer branding