Talent Talk Varumärkes- och kommunikationsbyrån inom employer branding

info@talenttalk.se · Tel: 08-22 66 20

Kickstarta ert employer branding-arbete

Låt en halvdags workshop bli starten för ett mer strukturerat och framgångsrikt arbete med medarbetarrelationer. Ni får såväl inspiration och verktyg som en samsyn på begrepp och utmaningar inför det fortsatta arbetet. Kontakta oss nu »

Pricksäkra målgruppsanalyser för kommunikation och utveckling

Visualisera och kommunicera era HR-processer