Talent Talk expertkonsulterna inom employer branding och talent relations

info@talenttalk.se · Tel: 08-22 66 20

Linus Holmgren är keynote speaker på 100 IDEAS i Tallin

Linus Holmgren är keynote speaker på konferensen 100 IDEAS i Tallin den 30 Januari 2014.
http://100ideed.ee/konverents-2

Chefens roll i att utveckla och kommunicera den attraktiva arbetsplatsen

Heldagsutbildning 16 maj 2018 – ta ett strategiskt helhetsgrepp på ert EB-arbete

Nytt seminarietillfälle den 24 april 2018: Employer branding 3.0 – medarbetarna som varumärkesbyggare

Employer branding 3.0 – medarbetarna som ambassadörer! Seminarium den 20 oktober

Employer branding i praktiken – heldagsseminarium den 26/5 med HRbloggen

Inspirationsföreläsning på Expo HR om strategisk employer branding