Talent Talk expertkonsulterna inom employer branding och talent relations

info@talenttalk.se · Tel: 08-22 66 20

Nytt seminarietillfälle den 24 april 2018: Employer branding 3.0 – medarbetarna som varumärkesbyggare

Kickstarta ert employer branding-arbete
Låt en halvdags workshop bli starten för ett mer strukturerat och framgångsrikt arbete med medarbetarrelationer. Ni får såväl inspiration och verktyg som en samsyn på begrepp och utmaningar inför det fortsatta arbetet. Kontakta oss nu!

Chefens roll i att utveckla och kommunicera den attraktiva arbetsplatsen

Heldagsutbildning 16 maj 2018 – ta ett strategiskt helhetsgrepp på ert EB-arbete

Employer branding 3.0 – medarbetarna som ambassadörer! Seminarium den 20 oktober

Employer branding i praktiken – heldagsseminarium den 26/5 med HRbloggen

Inspirationsföreläsning på Expo HR om strategisk employer branding

Linus är talare på Great Place to Works Premium Club