Talent Talk expertkonsulterna inom employer branding och talent relations

info@talenttalk.se · Tel: 08-22 66 20

Employer branding slår i det strategiska glastaket – och blir inte en del av varumärkesutvecklingen

Fortfarande fastnar employer branding-diskussioner i praktiska lösningar på utmaningen att attrahera och engagera de människor man behöver för att lösa sitt uppdrag. EB-arbetet har helt enkelt fastnat i det operativa (och i bästa fall taktiska) och en EB-manager har ansvaret för platsannonser, studentaktiviteter, karriärwebb och sociala mediesidor … Om man har tid över får man givetvis ta ett strategiskt grepp kring det hela, men bara inom ramen för det man själv påverkar – man har sällan möjlighet att koppla ihop det med företagets övriga strategier. EB slår helt enkelt i det strategiska glastaket.

Nyckeln till att lyckas med EB-arbetet är att lyfta blicken från rankningslistor och platsannonser och i stället se till att frågan får rätt förankring internt. EB och medarbetarna är en avgörande del av varumärket och måste därför ha en strategisk grund att stå på.

Chefens roll i att utveckla och kommunicera den attraktiva arbetsplatsen

Heldagsutbildning 16 maj 2018 – ta ett strategiskt helhetsgrepp på ert EB-arbete

Nytt seminarietillfälle den 24 april 2018: Employer branding 3.0 – medarbetarna som varumärkesbyggare

Employer branding 3.0 – medarbetarna som ambassadörer! Seminarium den 20 oktober

Employer branding i praktiken – heldagsseminarium den 26/5 med HRbloggen

Inspirationsföreläsning på Expo HR om strategisk employer branding