Talent Talk expertkonsulterna inom employer branding och talent relations

info@talenttalk.se · Tel: 08-22 66 20

Frukostseminarium: Employer branding som drivkraft för verksamhet och varumärke

Kickstarta din höst med frukostseminariet där Linus Holmgren delar med sig av inspiration och insikter om trender, utmaningar och nya arbetssätt.
På agendan …
> EVP 3.0: Nästan alla har eller vill ha ett, men få har lyckats göra det till ett riktigt användbart verktyg för kommunikation och intern utveckling. Hur skapar och realiserar man ett EVP i olika typer av organisationer, på olika marknader och med blandade målgrupper?
> Prestationen i fokus: Medarbetarnas prestation hamnar i fokus när kommunikationen stödjer Talent Management-processen. Att attrahera och behålla medarbetare är viktigt, men att de verkligen presterar och bidrar är ännu viktigare.
> Medarbetarnas roll i varumärkesarbetet: Hantera de olika varumärkesperspektiven gentemot medarbetare, kunder, investerare och andra nyckelintressenter. Identifiera skillnader och likheter i deras behov och förväntningar och de löften ni ger. Ett framgångsrikt varumärkesarbete bygger på att se medarbetarna som målgrupp, kanal och drivkraft för förändring.
Anmäl dig nu!
Tid: Fredagen den 5 september, 08.15–09.00. Lättare frukost serveras från 08.00
Plats: Summit Hitech building, Sveavägen 9, plan 17, rum Mount Everest
Anmäl dig genom att mejla maria.nyblom@talenttalk.se
Antalet platser är begränsat. Seminariet är kostnadsfritt.

Chefens roll i att utveckla och kommunicera den attraktiva arbetsplatsen

Heldagsutbildning 16 maj 2018 – ta ett strategiskt helhetsgrepp på ert EB-arbete

Nytt seminarietillfälle den 24 april 2018: Employer branding 3.0 – medarbetarna som varumärkesbyggare

Employer branding 3.0 – medarbetarna som ambassadörer! Seminarium den 20 oktober

Employer branding i praktiken – heldagsseminarium den 26/5 med HRbloggen

Inspirationsföreläsning på Expo HR om strategisk employer branding