Talent Talk expertkonsulterna inom employer branding och talent relations

info@talenttalk.se · Tel: 08-22 66 20

Inspirationsföreläsning på Expo HR om strategisk employer branding

Expo HR är en mötesplats för Sveriges HR-chefer och specialister och årets tema är: Hur attraherar du nästa generation? Under en heldag varvas föreläsningar med fallstudier, trendspaningar och inspiration.
Linus Holmgren föreläser på eventet i Malmö den 1 oktober på temat “Strategisk employer branding – skapa den röda tråden, från det externa löftet till den interna verkligheten”.
Läs mer och köp biljett!

http://www.expohr.se/session/strategisk-employer-branding-skapa-den-roda-traden-fran-det-externa-loftet-till-den-interna-verkligheten/

Chefens roll i att utveckla och kommunicera den attraktiva arbetsplatsen

Heldagsutbildning 16 maj 2018 – ta ett strategiskt helhetsgrepp på ert EB-arbete

Nytt seminarietillfälle den 24 april 2018: Employer branding 3.0 – medarbetarna som varumärkesbyggare

Employer branding 3.0 – medarbetarna som ambassadörer! Seminarium den 20 oktober

Employer branding i praktiken – heldagsseminarium den 26/5 med HRbloggen

Linus är talare på Great Place to Works Premium Club