Talent Talk expertkonsulterna inom employer branding och talent relations

info@talenttalk.se · Tel: 08-22 66 20

Linus är talare på Great Place to Works Premium Club

Temat för våren Premium Club är “Employer Branding inifrån och ut!”. Talare är förutom Linus Holmgren även Lotta Björk från Svenska McDonald’s som berättar om kampanjen “Kalla oss galna men vi tror på Sveriges ungdomar!” och Johan Segerberg från Key Solutions som berättar om hur de arbetat för att skapa en arbetsplats med både högpresterande och nöjda medarbetare.

Chefens roll i att utveckla och kommunicera den attraktiva arbetsplatsen

Heldagsutbildning 16 maj 2018 – ta ett strategiskt helhetsgrepp på ert EB-arbete

Nytt seminarietillfälle den 24 april 2018: Employer branding 3.0 – medarbetarna som varumärkesbyggare

Employer branding 3.0 – medarbetarna som ambassadörer! Seminarium den 20 oktober

Employer branding i praktiken – heldagsseminarium den 26/5 med HRbloggen

Inspirationsföreläsning på Expo HR om strategisk employer branding