Talent Talk expertkonsulterna inom employer branding och talent relations

info@talenttalk.se · Tel: 08-22 66 20

Sluta informera – börja aktivera

Det är ingen nyhet att medarbetarnas roll är avgörande för utvecklingen av organisationen. De flesta har en HR-strategi knuten till affärsstrategin. Men hur blir det verklighet? Nyckeln till en lyckad implementering heter aktivering.Kommunikation som engagerar och motiverar.

Portionera ut det ni vill förmedla, så att det blir relevant beroende på var i organisationen ni befinner er. Alla behöver inte ta till sig allt. Ta reda på vilka utmaningar som finns, var beredd att möta dem och ha en plan för hur konsekvenserna ska hanteras.

Och hitta ett tillvägagångssätt som passar er kultur. I vissa organisationer fungerar det att ”leka”, i andra passar det inte alls. Det viktigaste är att det är tydligt hur strategin blir till nytta och inspiration för den enskilda medarbetaren.

Chefens roll i att utveckla och kommunicera den attraktiva arbetsplatsen

Heldagsutbildning 16 maj 2018 – ta ett strategiskt helhetsgrepp på ert EB-arbete

Nytt seminarietillfälle den 24 april 2018: Employer branding 3.0 – medarbetarna som varumärkesbyggare

Employer branding 3.0 – medarbetarna som ambassadörer! Seminarium den 20 oktober

Employer branding i praktiken – heldagsseminarium den 26/5 med HRbloggen

Inspirationsföreläsning på Expo HR om strategisk employer branding