Talent Talk expertkonsulterna inom employer branding och talent relations

info@talenttalk.se · Tel: 08-22 66 20

Author: admin

Åkeribranschen behöver 50 000 nya lastbilschaufförer och därför ville TYA göra en långsiktig satsning med syfte att göra lastbilschaufförsyrket mer attraktivt. För att lyckas med den uppgiften behövde vi först ha ett tydligt svar på frågan: Varför ska man jobba som lastbilschaufför? Under våren 2019 intervjuade vi därför ett antal lastbilschaufförer i olika åldrar och inom yrkets olika inriktningar.

De svar vi fick visar en yrkesgrupp som älskar sitt yrke. Bland annat uppskattar de friheten och variationen i yrket, och även yrkesskickligheten – att manövrera ett stort fordon, att lasta smart, att behärska alla hjälpmedel runt och på bilen – ser det som utmanande och stimulerande. Den omfattande analys- och strategifasen resulterade i ett yrkeslöfte, som sedan det kreativa konceptet (Jag är lastbilschaufför) ”för att” bygger på.

I centrum för kommunikationen står fem yrkesverksamma lastbilschaufförer, som berättar om varför de älskar sitt yrke. I TYAs sociala medie-kampanjer vänder vi oss både till ungdomar som ska välja gymnasielinje, och till redan yrkesverksamma som kan tänka sig att byta yrke och bli lastbilschaufför.

Kampanjerna ska i första hand ändra synen på yrket, men också väcka nyfikenhet och intresse hos dem som skulle kunna trivas som lastbilschaufförer. Nyfikna kan klicka sig vidare till kampanjsidan – blilastbilschauffor.se – där de kan hitta längre filmer med våra ambassadörer, läsa artiklar, göra testet ”Vilken lastbilschaufför är du?” och – så klart – läsa om hur man går till väga för att utbilda sig.

Foto: Sara Arnald

Film: Marczak Communications

IMR – Institutet för människor i rörelse – erbjuder arbetsgivare tjänster och lösningar som syftar till att förbättra människors hälsa genom att inspirera till fysisk aktivitet. Talent Talks uppdrag var att tydliggöra och kommunicera IMRs erbjudande mot medarbetarna, så att de skulle boka sitt första möte med sin IMR-rådgivare.

Eftersom alla människor har olika förutsättningar för fysisk aktivitet, så inledde vi arbetet med att formulera budskap mot både de som rör väldigt lite på sig, till de som tränar på elitnivå. Utmaningen var att alla medarbetare skulle förstå värdet av IMR-resan och vilja delta.
I mötet med IMR-rådgivaren ingår ett evidensbaserat test som innehåller några moment inom rörlighet, styrka och kondition. Vårt kreativa koncept byggde på de hårda – objektiva – siffrorna i testresultatet tillsammans med den faktiska – subjektiva – vinsten för varje individ.

Foto: Sara Arnald, saraarnald.com

Som Speaking Partner vägleder och inspirerar vi dig och din organisation på vägen till starka medarbetarrelationer.

Som Speaking Partner utgår vi från era specifika förutsättningar och behov och bollar utmaningar och möjligheter, vägval och tänkbara vägar framåt. Att ta sig tid att tänka backa ett steg och tänka till innan man börjar ”göra” saker är en viktig framgångsfaktor. I det ingår att identifiera verkliga och upplevda behov i organisationen, att sätta mål och nyckeltal, att koppla ihop de olika initiativ och projekt som pågår internt och som ofta har många gemensamma beröringspunkter, och även att landa i en tydlig intern ansvarsfördelning och säkerställa att förankring sker på alla nivåer. Kontakta oss nu »

Rättsmedicinalverket är en expertmyndighet vars medarbetare löser brottsgåtor genom medicinsk, psykiatrisk, kemisk eller genetisk utredning. Här jobbar över 65 olika yrkesroller som alla är både verksamhetskritiska och relativt svårrekryterade. Därför fick Talent Talk i uppdrag att ta fram en grund för alla kommunikationsinsatser RMV gör i syfte att attrahera, rekrytera och utveckla medarbetare. Resultatet blev ett arbetsgivarlöfte och två kreativa koncept.

Det första konceptet är yrkesrollsspecifikt och fick namnet ”Både och”, eftersom du på RMV både får arbeta i din profession (som läkare, psykiatriker, biomedicinsk analytiker, sjuksköterska …) och samtidigt vara en viktig del i rättskedjan. Exempel: Jag jobbar som toxikolog – och analyserar bevismaterial.

I research- och analysfasen kom ytterligare en utmaning för RMV fram: De som är i målgruppen vet inte om att de KAN jobba på RMV. Därför tog vi fram ytterligare ett koncept med syftet att profilera myndigheten, tydliggöra vad man gör och vilka roller som jobbar här. I konceptets rubriker lyfter vi brottsgåtan som ska lösas, som kontrasterar mot en bild som visar det RMV gör för att lägga pusslet som leder till gåtans lösning. Exempel: Blev offret ofrivilligt drogat?

VD, föreläsare och employer branding-strateg

Linus är föreläsaren och strategen som grundade Talent Talk 2001 när begreppet employer branding var nästintill okänt i Sverige. Han drivs av övertygelsen att goda relationer med potentiella och nuvarande medarbetare är lika avgörande för en organisations framgångar som relationerna med kunder och investerare. Han har arbetat med både offentlig- och privat sektor, inom olika branscher och utifrån både svenskt och internationellt perspektiv. Linus har lätt för att skapa sammanhang och förståelse, han inspirerar, utbildar, modererar och utmanar som Keynote Speaker, i utbildningar, workshops och debatter. Linus är även en frekvent anlitad föreläsare genom Talarforum och Athenas.

Ring: 070-669 04 00
Mejla »

Alla vet ungefär vad en brandman gör. Men kanske tänker man inte på att ett brandförsvar behöver många fler kompetenser för att lyckas med sitt uppdrag – att förebygga och bekämpa olyckor och bränder.

För att säkra kompetensförsörjningen behöver Storstockholms brandförsvar både lyfta de mindre ”givna” yrkesrollerna, men man behöver också särskilja sig från andra brandförsvar (eftersom man konkurrerar om flera kritiska roller, som till exempel brandingenjörer). I djupintervjuerna blev det tydligt, att oavsett var man befinner sig i organisationen, så känner man nerven i larmet – och man känner att man är med i lagarbetet som räddar liv.

Talent Talk tog fram ett kreativt koncept som bygger på de olika yrkesrollernas förhållande till larmet – tillsammans med Stockholmsområdets speciella förutsättningar för ett brandförsvar (med stora arenor, en komplicerad infrastruktur och tätbebyggda områden …). I Stockholm händer det helt enkelt mer. Och det är SSBF:s uppgift att hela tiden hålla sig à jour för att skapa trygghet för de 1,2 miljoner människor som bor och vistas här.

Se vår intresseväckande rekryteringsfilm för rollen Operativ chef som vi gjorde tillsammans med Marczak Communications. Filmen finns även i en fullängdsversion, som ligger på storstockholm.brand.se

Sweco är ett av Sveriges största konsultbolag inom samhällsbyggnad. Bolaget behöver växa med upp till 1 000 personer per år för att klara efterfrågan. Tidigare kampanjer har attraherat en alltför junior målgrupp, varför man nu vill och behöver attrahera marknadens vassaste.

CONNECT är employee referrals-kampanjen som syftar till att få i gång den rekryterande organisationen, med utgångspunkten att Swecos experter själva har närmast till andra experter. Under den två månader långa kampanjen fick alla Swecos medarbetare lära sig att tänka som headhunters – dvs att identifiera potentiella Sweco-medarbetare i sina nätverk. Tipsen lämnades i ett verktyg för att sedan landa hos Swecos interna rekryteringsteam. För att addera ytterligare ett spänningsmoment, så tävlade man på gruppnivå i antal kvalificerade tips. Kampanjen kantades av ett massivt kommunikationsbatteri.

Efter den två månader långa tävlingsperioden hade man fått in 1008 kvalificerade namn! Rekryteringsprocessen pågår just nu för fullt.

Låt en halvdags workshop bli starten för ett mer strukturerat och framgångsrikt arbete med medarbetarrelationer. Ni får såväl inspiration och verktyg som en samsyn på begrepp och utmaningar inför det fortsatta arbetet. Kontakta oss nu »

Fastighetsbranschen blomstrar – inom alla områden utom ett: Kompetensförsörjningen! För att branschen ska kunna ta hand om alla fastigheter och människor som rör sig där, behövs 15 000 nya medarbetare inom det kommande decenniet. Eftersom bara en fjärdedel av behovet täcks av gymnasieutbildningar, så är yrkesväxlarna en avgörande målgrupp.

Därför fick Talent Talk uppdraget att – först och främst – synliggöra den anonyma fastighetsbranschen och att tydliggöra branschens sex stora bristyrken. Vi gjorde därför djupintervjuer med personer inom bristyrkena, för att ta reda på deras drivkrafter och för att formulera ett gemensamt branschbudskap. Utifrån budskapen tog vi fram ett kreativt koncept som bygger på att vi ger fastigheterna en själ – som söker en långsiktig partner.

Vi tog fram ett batteri med digitala annonser och en film – alla med syftet att skapa klick till webbsidan jobba-i-fastighetsbranschen.se. På webbsidan finns all information samlad för hur besökaren – oavsett ålder, bakgrund och bostadsort – via utbildningar hittar just sin väg till sitt drömyrke.

Se filmen som vi gjorde tillsammans med Marczak Communications!