Talent Talk expertkonsulterna inom employer branding och talent relations

info@talenttalk.se · Tel: 08-22 66 20

Vi erbjuder inspirerande utbildningar och workshopar utformade efter era utmaningar på talent-området.

En viktig framgångsfaktor för att framgångsrikt utveckla och kommunicera den attraktiva, engagerande och produktiva arbetsplatsen är att chefer och medarbetare är med på resan. Därför jobbar vi mycket med workshopar och utbildningar, både inom ramen för våra uppdrag men även som enskilda punktinsatser.

Våra workshopar och utbildning kan rikta sig mot både ledningsgrupper, chefer på olika nivåer, stödfunktioner som HR och marknadsavdelningar och ibland även alla medarbetare på medarbetardagar och kick-offer. Syftet kan ibland vara att skapa en intern samsyn på begrepp, trender och den egna organisationens utmaningar, eller att konkret ta fram en handlingsplan med ansvarsfördelning för arbetet framåt, men det kan även vara att ena chefer och medarbetare kring valda mål, strategier och budskap.