Talent Talk expertkonsulterna inom employer branding och talent relations

info@talenttalk.se · Tel: 08-22 66 20

Vi skapar pricksäker kommunikation utifrån grundliga analyser.

Det kan vara lockande att genast arbeta fram ett kreativt koncept och börja skissa på ett manér. Men så jobbar inte vi.

För att det interna varumärkesarbetet och kommunikationen mot kompetensmarknaden ska få önskad effekt inleder vi med ett grundligt förarbete. Genom intervjuer, workshops och research kartlägger vi era styrkor och svagheter som arbetsgivare. Vi ringar in er rekryteringsmålgrupp och tar reda på vad de drivs av och hur de uppfattar er som arbetsgivare.

Analys- och strategiarbetet sammanfattas i en kommunikativ plattform som omfattar ert unika och sanningsenliga arbetsgivarlöfte till kompetensmarknaden.

Plattformen och målgruppsanalysen möjliggör att skapa träffsäkra kommunikationskoncept och stärka det interna varumärket inifrån.

Sweco – from good to great

Sedan flera år tillbaka hjälper vi Sweco att stärka relationen till sina medarbetare, i syfte att få dem att stanna kvar och utvecklas på företaget. Med ett gediget analys- och strategiarbete som grund tar vi löpande fram kommunikationsmaterial som används internt, bland annat vid ledarskapsutvecklingchefsutbildningarworkshopsmedarbetarsamtalkick-offer och introduktioner för nya medarbetare

FLIR – ingenjörerna som ser mer

Nikkarit – bli listmontör och få betalt per monterad meter

Riksbanken – en riksbank i tiden

Baker McKenzie – stolta paragrafryttare

Framtid Finans – traineeprogrammet i finanssektorns hjärta

Load more