Talent Talk Employer branding – Talent Relations – People & Culture

info@talenttalk.se · Tel: 08-22 66 20

Linus Holmgrens föreläsningar utmanar och inspirerar er i arbetet med att utveckla och kommunicera den attraktiva arbetsplatsen.

Linus är en mycket uppskattad föreläsare och utbildare och har en unika erfarenheter från att i över 20 år hjälpt företag, branscher, myndigheter och kommuner att kommunicera ett sanningsenligt och attraktivt employer brand. Föreläsningarna kan riktas mot både ledningsgrupper, chefer på olika nivåer och givetvis de specialister på HR och marknadsavdelningarna som jobbar strategiskt och operativt med talent-frågor. Ofta kompletteras föreläsningen med diskussionsmoment eller en workshop för att gå på djupet i den enskilda organisationens förutsättningar, utmaningar och tänkbara lösningar.

Exempel på olika teman och frågeställningar i Linus föreläsningar och utbildningar:

  • Att vara attraktiv för både trotjänare och hoppjerkor: Skillnader och likheter mellan hur olika generationer ser på sitt arbetsliv och vad som är attraktivt för dem.
  • Konkreta verktyg och modeller: Hur ett ramverk för employer branding och talent relations-arbetet ser ut i praktiken, och vägen dit!
  • De viktigaste trenderna på kompetensmarknaden: Hur demografin, digitaliseringen, generationsväxlingen, den ökade rörligheten och den förändrade synen på arbete påverkar olika branscher, yrken och enskilda arbetsgivare.
  • Internkommunikation, ambassadörskap och kultur: Det spelar ingen roll vad ni säger om medarbetarna säger något annat. Lägger ni lika mycket krut på den interna som externa kommunikationen
  • Synen på medarbetarna: ”Medarbetarna vår viktigaste resurs!” Är det en läpparnas bekännelse, en obekväm sanning eller något ni verkligen agerar på? Tar ni era medarbetare för givet? Vilken medarbetarsyn finns i hos ledning och chefer.

Ring eller mejla Linus Holmgren för mer info.
Ring: 070-669 04 00
Mejla »