Talent Talk Varumärkes- och kommunikationsbyrån inom employer branding

info@talenttalk.se · Tel: 08-22 66 20

Vi skapar pricksäker kommunikation utifrån grundliga analyser.

Det kan vara lockande att genast arbeta fram ett kreativt koncept och börja skissa på ett manér. Men så jobbar inte vi.

För att det interna varumärkesarbetet och kommunikationen mot kompetensmarknaden ska få önskad effekt inleder vi med ett grundligt förarbete. Genom intervjuer, workshops och research kartlägger vi era styrkor och svagheter som arbetsgivare. Vi ringar in er rekryteringsmålgrupp och tar reda på vad de drivs av och hur de uppfattar er som arbetsgivare.

Analys- och strategiarbetet sammanfattas i en kommunikativ plattform som omfattar ert unika och sanningsenliga arbetsgivarlöfte till kompetensmarknaden.

Plattformen och målgruppsanalysen möjliggör att skapa träffsäkra kommunikationskoncept och stärka det interna varumärket inifrån.

Sweco – referrals-kampanjen CONNECT

Sweco är ett av Sveriges största konsultbolag inom samhällsbyggnad. Bolaget behöver växa med upp till 1 000 personer per år för att klara efterfrågan. Tidigare kampanjer har attraherat en alltför junior målgrupp, varför man nu vill och behöver attrahera marknadens vassaste.

CONNECT är employee referrals-kampanjen som syftar till att få i gång den rekryterande organisationen, med utgångspunkten att Swecos experter själva har närmast till andra experter. Under den två månader långa kampanjen fick alla Swecos medarbetare lära sig att tänka som headhunters – dvs att identifiera potentiella Sweco-medarbetare i sina nätverk. Tipsen lämnades i ett verktyg för att sedan landa hos Swecos interna rekryteringsteam. För att addera ytterligare ett spänningsmoment, så tävlade man på gruppnivå i antal kvalificerade tips. Kampanjen kantades av ett massivt kommunikationsbatteri.

Efter den två månader långa tävlingsperioden hade man fått in 1008 kvalificerade namn! Rekryteringsprocessen pågår just nu för fullt.

Riksbyggen – behöver ditt perspektiv

Sweco – from good to great

FLIR – ingenjörerna som ser mer

Nikkarit – bli listmontör och få betalt per monterad meter

Riksbanken – en riksbank i tiden

Framtid Finans – traineeprogrammet i finanssektorns hjärta

Load more