Talent Talk Varumärkes- och kommunikationsbyrån inom employer branding

info@talenttalk.se · Tel: 08-22 66 20

Vi skapar pricksäker kommunikation utifrån grundliga analyser.

Det kan vara lockande att genast arbeta fram ett kreativt koncept och börja skissa på ett manér. Men så jobbar inte vi.

För att det interna varumärkesarbetet och kommunikationen mot kompetensmarknaden ska få önskad effekt inleder vi med ett grundligt förarbete. Genom intervjuer, workshops och research kartlägger vi era styrkor och svagheter som arbetsgivare. Vi ringar in er rekryteringsmålgrupp och tar reda på vad de drivs av och hur de uppfattar er som arbetsgivare.

Analys- och strategiarbetet sammanfattas i en kommunikativ plattform som omfattar ert unika och sanningsenliga arbetsgivarlöfte till kompetensmarknaden.

Plattformen och målgruppsanalysen möjliggör att skapa träffsäkra kommunikationskoncept och stärka det interna varumärket inifrån.

SSBF – tillsammans räddar vi liv!

Alla vet ungefär vad en brandman gör. Men kanske tänker man inte på att ett brandförsvar behöver många fler kompetenser för att lyckas med sitt uppdrag – att förebygga och bekämpa olyckor och bränder.

För att säkra kompetensförsörjningen behöver Storstockholms brandförsvar både lyfta de mindre ”givna” yrkesrollerna, men man behöver också särskilja sig från andra brandförsvar (eftersom man konkurrerar om flera kritiska roller, som till exempel brandingenjörer). I djupintervjuerna blev det tydligt, att oavsett var man befinner sig i organisationen, så känner man nerven i larmet – och man känner att man är med i lagarbetet som räddar liv.

Talent Talk tog fram ett kreativt koncept som bygger på de olika yrkesrollernas förhållande till larmet – tillsammans med Stockholmsområdets speciella förutsättningar för ett brandförsvar (med stora arenor, en komplicerad infrastruktur och tätbebyggda områden …). I Stockholm händer det helt enkelt mer. Och det är SSBF:s uppgift att hela tiden hålla sig à jour för att skapa trygghet för de 1,2 miljoner människor som bor och vistas här.

Se vår intresseväckande rekryteringsfilm för rollen Operativ chef som vi gjorde tillsammans med Marczak Communications. Filmen finns även i en fullängdsversion, som ligger på storstockholm.brand.se

Fastighetsbranschen söker DIG!

Sweco – referrals-kampanjen CONNECT

Riksbyggen – behöver ditt perspektiv

Sweco – from good to great

FLIR – ingenjörerna som ser mer

Nikkarit – bli listmontör och få betalt per monterad meter

Load more