Uppdrag

Briljant kommunikation kräver god analys

 

Det kan vara lockande att genast arbeta fram ett kreativt koncept och börja skissa på ett manér. Men så arbetar inte vi.

 

För att kommunikationen till kompetensmarknaden ska få önskad effekt krävs ett gediget förarbete. Våra uppdrag inleds därför alltid med analys och strategi. Genom intervjuer, workshops och research kartlägger vi era styrkor och svagheter som arbetsgivare. Vi ringar in er rekryteringsmålgrupp, tar reda på vad målgruppen drivs av och hur den uppfattar er som arbetsgivare. Vi ger förslag på kanaler att kommunicera i och formulerar ert EVP (employee value proposition), det vill säga ert arbetsgivarlöfte.

 

Analys- och strategiarbetet sammanfattas i en kommunikativ plattform. Plattformen ligger sedan till grund för den kreativa fasen, då vi tar fram ett koncept och skapar kommunikation. Det är med stolthet vi presenterar några av de idéer vi har genomfört tillsammans med våra kunder!

 

Advokatfirman Glimstedt

Glimstedt har tillsammans med Talent Talk tagit fram ett gemensamt arbetsgivarerbjudande där det särskiljande och attraktiva är ett brett utbud av arbetsuppgifter och möjligheter att arbeta i storstad eller landsort. Budskapet är: Du kan välja vad och var. Eftersom en del av styrkan som arbetsgivare är just kontorens olikheter både när det gäller kulturen och arbetsuppgifterna har vi förstärkt det genom att komplettera det gemensamma montermaterialet med informationsblad där respektive kontor får presentera sin verksamhet.

Infoblad och broschyr.

Atrium Ljungberg

Atrium Ljungberg är inte som andra fastighetsbolag. När vi gjorde medarbetarintervjuer i analysfasen, kom det fram att man har ett ovanligt stort mandat i sin roll – oavsett var i företaget man befinner sig. Vårt arbetsgivarkoncept ”hur något förädlas till något helt annat genom en medarbetares insatser” bygger på de många sköna historier som redan fanns i bolaget. Och på nya. Hur ett rivningskontrakt blev en kulturarena. Hur ett telefonsamtal blev ett konditori. Hur ett rådhus blev ett varuhus. Hur en lagerlokal blev en problemlösare. Hur ett exjobb blev ett drömjobb. Tre historier har redan blivit stillbildsfilmer för Atrium Ljungbergs digitala kanaler. Se filmerna på http://al.se/jobba-hos-oss/).

Se filmen om Johanna, projektledare för varuhuset ”Rådhuset" i Uppsala.

Jönköpings kommun

Talent Talk är Jönköpings kommuns helhetsleverantör inom employer branding. Sedan 2011 marknadsför vi kommunen som arbetsgivare genom att lyfta fram olika yrken inom kommunen (tillika prioriterade rekryteringsmålgrupper). I kampanjerna ser vi olika brukare, och hur deras tillvaro påverkas av kommunens medarbetare.

I ett annat projekt ville kommunen stärka medarbetarnas stolthet och samtidigt marknadsföra kommunens tjänster gentemot invånarna. Vi gjorde därför en film som belyser länken mellan medarbetarna och invånarna som brukar deras tjänster. Filmen har visats internt, på kommunens webbsida och som reklamfilm på biografen i Jönköping.

Kampanjen på olika storbildsformat.
450 Se hela rekryteringsfilmen genom att klicka på bilden ovan.

Riksbanken, Finansinspektionen & Riksgälden

Sveriges riksbank, Finansinspektionen och Riksgälden har ett gemensamt traineeprogram: Framtid Finans. Vi skapade en kampanjsajt, som visuellt baseras på de klassiska rosa finanstidningarna. För att få rekryteringsmålgruppen att hitta till kampanjsajten tog vi fram tidningsannonser och banners utformade som löpsedlar.

Annonser och kampanjsida.

Sveriges Riksbank

Hur håller en riksbank takten med en allt mer föränderlig omvärld? Vi hjälper Riksbanken löpande med att tydliggöra och visualisera interna HR- och förändringsprocesser. Bland annat följer vi med dem på deras omfattande resa mot ett helt nytt medarbetar- och ledarskap, där syftet är att göra hela organisationen mer snabbfotad och således i takt med vår digitaliserade värld. Här har vi bland annat har utvecklat material till workshopar och gjort filmer. Vi har även i nära samarbete med HR tagit fram ett EVP, fyllt rekryteringsannonser med innehåll, tagit fram en mall för medarbetarsamtal och en ledordsmatris.

Workshopmaterial, medarbetarsamtal och platsannonsmanual.

Sweco

Sedan flera år tillbaka hjälper vi Sweco att stärka relationen till sina medarbetare, i syfte att få dem att stanna kvar och utvecklas på företaget. Med ett gediget analys- och strategiarbete som grund tar vi löpande fram kommunikationsmaterial som används internt, bland annat vid ledarskapsutveckling, chefsutbildningar, workshops, medarbetarsamtal, kick-offer och introduktioner för nya medarbetare.

Ledarskapsbok, medarbetarsamtal och arbetsposter.