Talent Talk Varumärkes- och kommunikationsbyrån inom employer branding

info@talenttalk.se · Tel: 08-22 66 20

Vi skapar pricksäker kommunikation utifrån grundliga analyser.

Det kan vara lockande att genast arbeta fram ett kreativt koncept och börja skissa på ett manér. Men så jobbar inte vi.

För att det interna varumärkesarbetet och kommunikationen mot kompetensmarknaden ska få önskad effekt inleder vi med ett grundligt förarbete. Genom intervjuer, workshops och research kartlägger vi era styrkor och svagheter som arbetsgivare. Vi ringar in er rekryteringsmålgrupp och tar reda på vad de drivs av och hur de uppfattar er som arbetsgivare.

Analys- och strategiarbetet sammanfattas i en kommunikativ plattform som omfattar ert unika och sanningsenliga arbetsgivarlöfte till kompetensmarknaden.

Plattformen och målgruppsanalysen möjliggör att skapa träffsäkra kommunikationskoncept och stärka det interna varumärket inifrån.

Jönköpings kommun – där Charlie är kung

Talent Talk har hjälpt Jönköpings kommun att marknadsföra sig som arbetsgivare genom att lyfta fram olika yrken (prioriterade rekryteringsmålgrupper) inom kommunen. I kampanjerna ser vi olika brukare, och hur deras tillvaro påverkas av kommunens medarbetare.

I ett annat projekt ville kommunen stärka medarbetarnas stolthet och samtidigt marknadsföra kommunens tjänster gentemot invånarna. Vi gjorde därför en film som belyser länken mellan medarbetarna och invånarna som brukar deras tjänster. Filmen har visats internt, på kommunens webbsida och som reklamfilm på biografen i Jönköping. Se filmen ››

Baker McKenzie – stolta paragrafryttare