Talent Talk Varumärkes- och kommunikationsbyrån inom employer branding

info@talenttalk.se · Tel: 08-22 66 20

Vi skapar pricksäker kommunikation utifrån grundliga analyser.

Det kan vara lockande att genast arbeta fram ett kreativt koncept och börja skissa på ett manér. Men så jobbar inte vi.

För att det interna varumärkesarbetet och kommunikationen mot kompetensmarknaden ska få önskad effekt inleder vi med ett grundligt förarbete. Genom intervjuer, workshops och research kartlägger vi era styrkor och svagheter som arbetsgivare. Vi ringar in er rekryteringsmålgrupp och tar reda på vad de drivs av och hur de uppfattar er som arbetsgivare.

Analys- och strategiarbetet sammanfattas i en kommunikativ plattform som omfattar ert unika och sanningsenliga arbetsgivarlöfte till kompetensmarknaden.

Plattformen och målgruppsanalysen möjliggör att skapa träffsäkra kommunikationskoncept och stärka det interna varumärket inifrån.

Riksbanken – en riksbank i tiden

Hur håller en riksbank takten med en allt mer föränderlig omvärld? Vi hjälper Riksbanken löpande med att tydliggöra och visualisera interna HR- och förändringsprocesser. Bland annat följer vi med dem på deras omfattande resa mot ett helt nytt medarbetar- och ledarskap, där syftet är att göra hela organisationen mer snabbfotad och således i takt med vår digitaliserade värld. Här har vi bland annat har utvecklat material till workshopar och gjort filmer. Vi har även i nära samarbete med HR tagit fram ett EVP, fyllt rekryteringsannonser med innehåll, tagit fram en mall för medarbetarsamtal och en ledordsmatris.

Baker McKenzie – stolta paragrafryttare

Framtid Finans – traineeprogrammet i finanssektorns hjärta

Jönköpings kommun – där Charlie är kung