Talent Talk expertkonsulterna inom employer branding och talent relations

info@talenttalk.se · Tel: 08-22 66 20

Fastighetsbranschen söker DIG!

Fastighetsbranschen blomstrar – inom alla områden utom ett: Kompetensförsörjningen! För att branschen ska kunna ta hand om alla fastigheter och människor som rör sig där, behövs 15 000 nya medarbetare inom det kommande decenniet. Eftersom bara en fjärdedel av behovet täcks av gymnasieutbildningar, så är yrkesväxlarna en avgörande målgrupp.

Därför fick Talent Talk uppdraget att – först och främst – synliggöra den anonyma fastighetsbranschen och att tydliggöra branschens sex stora bristyrken. Vi gjorde därför djupintervjuer med personer inom bristyrkena, för att ta reda på deras drivkrafter och för att formulera ett gemensamt branschbudskap. Utifrån budskapen tog vi fram ett kreativt koncept som bygger på att vi ger fastigheterna en själ – som söker en långsiktig partner.

Vi tog fram ett batteri med digitala annonser och en film – alla med syftet att skapa klick till webbsidan jobba-i-fastighetsbranschen.se. På webbsidan finns all information samlad för hur besökaren – oavsett ålder, bakgrund och bostadsort – via utbildningar hittar just sin väg till sitt drömyrke.

Se filmen som vi gjorde tillsammans med Marczak Communications!

 

TYA – jag är lastbilschaufför för att …

IMR-resan – din väg till ett hållbart liv i rörelse

På Rättsmedicinalverket får du göra både och

SSBF – tillsammans räddar vi liv!

Sweco – referrals-kampanjen CONNECT

Riksbyggen – behöver ditt perspektiv