Talent Talk Employer branding – Talent Relations – People & Culture

info@talenttalk.se · Tel: 08-22 66 20

På Rättsmedicinalverket får du göra både och

Rättsmedicinalverket är en expertmyndighet vars medarbetare löser brottsgåtor genom medicinsk, psykiatrisk, kemisk eller genetisk utredning. Här jobbar över 65 olika yrkesroller som alla är både verksamhetskritiska och relativt svårrekryterade. Därför fick Talent Talk i uppdrag att ta fram en grund för alla kommunikationsinsatser RMV gör i syfte att attrahera, rekrytera och utveckla medarbetare. Resultatet blev ett arbetsgivarlöfte och två kreativa koncept.

Det första konceptet är yrkesrollsspecifikt och fick namnet ”Både och”, eftersom du på RMV både får arbeta i din profession (som läkare, psykiatriker, biomedicinsk analytiker, sjuksköterska …) och samtidigt vara en viktig del i rättskedjan. Exempel: Jag jobbar som toxikolog – och analyserar bevismaterial.

I research- och analysfasen kom ytterligare en utmaning för RMV fram: De som är i målgruppen vet inte om att de KAN jobba på RMV. Därför tog vi fram ytterligare ett koncept med syftet att profilera myndigheten, tydliggöra vad man gör och vilka roller som jobbar här. I konceptets rubriker lyfter vi brottsgåtan som ska lösas, som kontrasterar mot en bild som visar det RMV gör för att lägga pusslet som leder till gåtans lösning. Exempel: Blev offret ofrivilligt drogat?

TYA – jag är lastbilschaufför för att …

IMR-resan – din väg till ett hållbart liv i rörelse

SSBF – tillsammans räddar vi liv!

Sweco – referrals-kampanjen CONNECT

Fastighetsbranschen söker DIG!

Riksbyggen – behöver ditt perspektiv

Sweco – from good to great

FLIR – ingenjörerna som ser mer

Nikkarit – bli listmontör och få betalt per monterad meter