Talent Talk Employer branding – Talent Relations – People & Culture

info@talenttalk.se · Tel: 08-22 66 20

SSBF – tillsammans räddar vi liv!

Alla vet ungefär vad en brandman gör. Men kanske tänker man inte på att ett brandförsvar behöver många fler kompetenser för att lyckas med sitt uppdrag – att förebygga och bekämpa olyckor och bränder.

För att säkra kompetensförsörjningen behöver Storstockholms brandförsvar både lyfta de mindre ”givna” yrkesrollerna, men man behöver också särskilja sig från andra brandförsvar (eftersom man konkurrerar om flera kritiska roller, som till exempel brandingenjörer). I djupintervjuerna blev det tydligt, att oavsett var man befinner sig i organisationen, så känner man nerven i larmet – och man känner att man är med i lagarbetet som räddar liv.

Talent Talk tog fram ett kreativt koncept som bygger på de olika yrkesrollernas förhållande till larmet – tillsammans med Stockholmsområdets speciella förutsättningar för ett brandförsvar (med stora arenor, en komplicerad infrastruktur och tätbebyggda områden …). I Stockholm händer det helt enkelt mer. Och det är SSBF:s uppgift att hela tiden hålla sig à jour för att skapa trygghet för de 1,2 miljoner människor som bor och vistas här.

Se vår intresseväckande rekryteringsfilm för rollen Operativ chef som vi gjorde tillsammans med Marczak Communications. Filmen finns även i en fullängdsversion, som ligger på storstockholm.brand.se

TYA – jag är lastbilschaufför för att …

IMR-resan – din väg till ett hållbart liv i rörelse

På Rättsmedicinalverket får du göra både och

Sweco – referrals-kampanjen CONNECT

Fastighetsbranschen söker DIG!

Riksbyggen – behöver ditt perspektiv

Sweco – from good to great

FLIR – ingenjörerna som ser mer

Nikkarit – bli listmontör och få betalt per monterad meter