Talent Talk expertkonsulterna inom employer branding och talent relations

info@talenttalk.se · Tel: 08-22 66 20

Medarbetarna i centrum hos Strålsäkerhetsmyndigheten

Strålsäkerhetsmyndigheten lanserar sin nya plattform för arbetsgivarvarumärket och Linus Holmgren håller en kort inspirationsföreläsning på en medarbetarfrukost. Syftet är att på ett inspirerande sätt berätta om hur myndighetens plattform och EVP har arbetats fram, och att engagera medarbetarna som stolta ambassadörer för sin arbetsplats. Som alltid måste framgångsrik extern kommunikation förankras internt först!

Chefens roll i att utveckla och kommunicera den attraktiva arbetsplatsen

Heldagsutbildning 16 maj 2018 – ta ett strategiskt helhetsgrepp på ert EB-arbete

Nytt seminarietillfälle den 24 april 2018: Employer branding 3.0 – medarbetarna som varumärkesbyggare

Employer branding 3.0 – medarbetarna som ambassadörer! Seminarium den 20 oktober

Employer branding i praktiken – heldagsseminarium den 26/5 med HRbloggen

Inspirationsföreläsning på Expo HR om strategisk employer branding