Talent Talk expertkonsulterna inom employer branding och talent relations

info@talenttalk.se · Tel: 08-22 66 20

Inspirationsföreläsning för Handelskammaren Mälardalens nätverk för Talangrekrytering

Linus Holmgren föreläser på Handelskammarens nätverk för Talangrekrytering på temat: “Strategisk employer branding – att använda kommunikation som stöd för talangrekrytering.” Alla arbetsgivare i länet är välkomna att prova nätverket!
Läs mer och anmäl dig här

Läs mer och anmäl dig här

Chefens roll i att utveckla och kommunicera den attraktiva arbetsplatsen

Heldagsutbildning 16 maj 2018 – ta ett strategiskt helhetsgrepp på ert EB-arbete

Nytt seminarietillfälle den 24 april 2018: Employer branding 3.0 – medarbetarna som varumärkesbyggare

Employer branding 3.0 – medarbetarna som ambassadörer! Seminarium den 20 oktober

Employer branding i praktiken – heldagsseminarium den 26/5 med HRbloggen

Inspirationsföreläsning på Expo HR om strategisk employer branding